duminică, 19 octombrie 2014

Replică pentru Starețul Siluan Șalari de la mănăstirea Curchi : Filat, legiuitorul homosexualității și a Islamului din Moldova, e prietenul d-tră, nu a Bisericii. Cerem scuze publice pentru ofensă! Vezi materialul cenzurat. -ȘOC !!! Arhimandritul Siluan Șelaru, stareț al Mănăstirii Curchi, protopop al r-lui Orhei și al mănăstirilor din Moldova  SPUNE: 
Vlad FILAT - prietenul Bisericii noastre și purtătorul nostru de grijă; Vlad Filat - bunul nostru prieten; Vlad Filat - vă rugăm să spriginiți sfînta Biserică, așa cum ați făcut-o pînă acum și să îndemnați și pe alții să facă la fel”...
  -Acestea sunt cuvintele de mulțumire aduse de Păr. Siluan, d-lui Filat, pentru întreținerea cheltuielilor de pictură a Bisericii mari. Se pare că cinismul sau liberalismul unora din slujitorii Bisericii noastre, nu are limite. Cum poți să îndrăznești să spui așa ceva pentru niște resurse oarecare!
 - Din start vreau să spun că nu am nimic cu această persoană pe nume VLAD FILAT, nici cu Starețul SILUAN, pe care îl respect pentru munca depusă, ci vreau să fac o abordare strict Ortodoxă, în lumina Scripturii, a Sfinților Părinți și a declarațiilor Sinodului BOM din 20 iunie 2013 și 3 septembrie 2014...Nu vreau ca minciuna și crima morală să smintească creștinii.


Dar pe rînd ! Întîi să vedem :

  1. De ce Vlad FILAT  este păgîn ?
 2. De ce el este nașul  homosexualității  și  islamului  din Moldova ?
 3. De ce darurile sale, care îi seduc pe cei slabi în credință,  sunt un păcat pentru Biserică ? 
 4. De ce Părintele Siluan se ceartă cu Sfînta Scriptură și crează impresia că trece în tabăra pro-sodomiților, îmbrățișînd automat ”valorile”europene și expunîndu-se încă și din numele întregii Biserici ?  
5. De ce părintele trebuie să-și retragă cuvintele ” din numele Bisericii ” și să-și ceară scuze publice? 
 6. De ce Părintele Siluan dușmănește activiștii  ANTI-sodomiți ? 
 7. De ce în unele mănăstiri din jurul mănăstirii Curchi,  bîntuie scandaluri și zvonuri cu tentă homosexuală ?
 8. De ce în Moldova înflorește homosexualitatea ? Dar, cum am spus, să le luăm pe rînd:

1. De ce d-ul V. Filat este socotit păgîn ?
 -Conform Sf. Ev. Matei, la cap. 18.15-17 se spune: De-ți va gresi ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai castigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine înca unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori sa se statornicească tot cuvantul.
Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, sa-ți fie ție ca un păgîn si vameș.”
 -Deci, d-ul Vlad Filat a fost rugat de zeci de ori să retragă proiectul Legii Antidiscriminării și să nu legifereze propaganda homosexuală sau islamul în Moldova, lucru ignorat cu vehemență, deși el singur a promis că o va face, alături de revizuirea Legii Cultelor (VEZI arhiva     https://www.youtube.com/watch?v=JsyeD8O8lTY ) . 
 -Deci, după Evanghelistul Matei, în cazul dat, Filat este  păgîn sau vameș. Nu contează dacă UE l-a impus să facă păcatul sau l-a cumpărat... Tu ai făcut acest păcat istoric și strigător la cer, tot tu ești demn de afurisire sau anatemă. Sf. Ștefan cel Mare sînge de neam a vărsat, luptîndu-se cu musulmanii, dar tu aduci pe aceste meleaguri ale mucenicilor, așa scîrboșenii, ne mai vorbind de homosexualii importați prin legea Antidiscriminării.
- Biblia în acest caz este categorică și nu acceptă nici un fel de justificare...
 -Iar dacă ești păgîn, nu ești admis la Sfintele Taine, chiar și dacă ai fost botezat ortodox. Acest lucru a fost declarat și de Sinodul BOM pe 20 iunie 2013, cînd ia preîntîmpinat pe guvernanți cu privire la  riscul opririi lor de la Sfînta Împărtășanie, dacă nu vor întreprinde pașii necesari.
 -În altă parte Ev. Marcu spune și mai categoric: Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncatîn mare.(Mc.5,42). Această sminteală adusă de guvernarea pro-europeană, a fost condamnată chiar recent la ședința Sinodului din 3 septembrie 2014. Automat apare întrebarea: cum poate liderul condamnaților, peste noapte să devină marele prieten al Bisericii ? Ce, am înebunit cu totul ?
 -De asemenea  și  Apostolul Pavel o spune și mai clar cum trebuie să procedăm cu asemenea oameni: ” Și dacă vreunul nu ascultă (Filat) de cuvîntul nostru prin epistolă (sinod), pe acela să-l însemnati și să nu mai aveți cu el nici un amestec, ca sa-i fie rușine.” (2Tes.3-14). Oare nu e clar ! Totuși noi îi punem în capul tribunii și lauri le aducem... Oare să fim noi, părinte Siluan, mai presus ca apostolul Pavel ???

 2.De ce d-ul Filat este nașul homosexualității din Moldova ?
 -Fiindcă pe cînd era Prim Ministru, a spus de mai multe ori: ” Dacă nu se votează Legea Antidiscriminării cu tot cu sintagma orientare (homo)sexuală, eu îmi dau demisia. Oare nu-i clar ? Și acest om, după părintele Siluan, este prietenul Bisericii și purtătorul ei de grijă ? El care  demolează Biserica cea vie, ucigîndu-ne viitorul copiilor noștri. Fraților !, cei cu noi ? Oare cu cît ne-a cumpărat, ca să spunem așa gogomănii ?

3. De ce darurile sale sunt un păcat mare pentru Biserică ?
 -Deoarece canoanele ortodoxe interzic darurile de la păgîni, mai ales homosexuali, sau intermediarii lor. Ori știut este că parcursul european al Moldovei, ca și guvernarea Filat dimpreună cu toate granturile europene oferite,  au fost posibile doar cu condiția votării mai  întîi a  Legii Antidiscriminării  în  2012, 25 mai. Și deci, reesă că orișice dar de-a lui, atît timp cît nu se pocăiește, poartă amprenta sodomiei. Iată de ce Sf. Cucșa al Odesei, ca și alți părinți ai sec.20,  spune că în timpurile de pe urmă se vor auri cupolele Bisericilor, dar întrînsele nu se va putea de intrat. 
 -Azi sodomiții și agenții lor pro-sodomiți ne reconstruiesc Bisericile, ca să-i lăsăm în pace să se răspîndească, dar mîne-poimîne ne vor cere să-i cununăm   în numele toleranței pătimașe, sau ne vor cere alte tîmpenii, căci cine plătește, acela ”comanduiește”...

4.  De ce Păr. Siluan se ceartă cu Sfînta Scriptură și crează impresia că trece în tabăra pro-sodomiților, îmbrățișînd automat ”valorile” europene și expunîndu-se încă și din numele întregii Biserici ? 
 -Fiindcă Domnul Hristos spune clar:  Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte ”.(Mt.12,30).
 - În altă parte spune:” nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. (Mt 6,24). Ori te ții de învățătura Bisericii, ori automat treci în slujba lui mamona ca fariseii, fără a lepăda sutana, sau a te cunoaște la prima vedere.
 -Iar zicala moldovenească spune: ” Spune cine îți este prietenul tău și îți voi spune cine ești tu”, adică dacă Filat e prietenul său cel bun, înseamnă că Păr. Siluan împărtășește același vector UE, și aceeași politică pro-pederastă ?! Dacă nu o va fi împărtășit, atunci ca un adevărat slujitor, ar fi condamnat-o măcar o dată ca protopop,  cu tot cu Filat-propagatorul. Altel spus, pasărea pe limba ei piere...

5. De ce părintele trebuie să-și retragă cuvintele din numele Bisericii  și să-și ceară scuze publice? ” 
 -Asemenea cazului cu Păr. Vadim Cheibaș, faptul că a făcut trimitere la întreaga Biserică, cică toți l-ar socoti pe Filat de prieten și purtător de grijă a Bisericii, Arh. Siluan Șalaru, pentru ofensa adusă creștinilor, moral ar trebui să-și ceară iertare și să-și retragă cuvintele, sau să le reformuleze ca  spre exemplu -”prietenul său Vlad Filat, nu a Bisericii, sau doar a mănăstirii Curchi”, dar și în acest caz ar trebui să le ceară acordul călugărilor anti-pederaști, care desigur că sunt în această mănăstire...Și cred că o va face, deoarece sperăm să aibă suficientă conștiință la acest caz și să nu ”danseze cu Filat, pe mormintele îndureraților”.

6. De ce Părintele Siluan dușmănește activiștii  ANTI-sodomiți ? 
 -Deși în particular spune că este anti-european, permanent pe la adunări, alături de alți cîțiva bărboși cu viziuni netradiționale, în loc să-i susțină pe activiștii anti-gey , sau să ofere o alternativă mai bună de luptă, dînsul nu odată se lansează în comentarii și atacuri împotriva celor pe care logic ar trebui să-i susțină, dacă cu adevărat este anti-sodomit. Concluzia aici e de prisos...

 7. De ce în unele mănăstiri din jurul mănăstirii Curchi, se aud scandaluri  cu tentă homosexuală ?
 -Ca responsabil de viața mănăstirilor din Moldova, părintele este obligat să facă adunări regulate cu toți stareții, să prevină riscurile și să planifice programe pastoral-misionare. Din sursele mele sigure, dînsul știa foarte bine încă de la Mănăstirea Frumoasa, de patima homosexuală a fostului duhovnic, Păr. Vasilie de la Tabăra, aflată la 5 km. de Curchi, dar ca și în alte mănăstiri ca Țîpova..., de care sigur că știa, nu a luat măsurile cuvenite ca să prevină marele scandal în care a fost implicată imaginea Bisericii acum cîțiva ani. De ce ? Doar putem să deducem...Moral, atunci ar fi trebuit cel puțin, ca protopop pe mănăstiri, să fie sancționat. Dar a rămas basma curată, ca astăzi să se petreacă niște lucruri în unele mănăstiri, de care rușine este a le și grăi.

8. De ce azi în Moldova înflorește homosexualitatea ?
 -Fiindcă așa vrea majoritatea de sus a Bisericii. Dacă ar fi mai severi cu propagatorii păcatului și ar da dovadă de unitate evanghelică, dușmanul ar sta în umbră. Dar așa, unul se luptă, iar zece îl fac pe Filat ”prieten mare al Bisericii”, obținînd din asta sume fabuloase, cică pentru biserică sau altceva. 
 -Iată de ce într-o discuție întîmplătoare de stradă, pe care am avut-o la aceeași Mănăstire Curchi cu Vlad Filat, dînsul la toate obiecțiile mele a spus pe scurt: ” voi sunteți puțini și n-o să faceți nimic”. Mai clar nu se poate.
  -Iată de ce înflorește pederastia în Moldova...


9. Atunci ”nu te teme turmă mică”(Lc.12,32), cum să procedăm mai de parte? 
 -Să ne rugăm mai intensiv pentru ei, ca Dumnezeu să-i lumineze sau să le stea în calea devierilor ! Ca El să le redescopere mai mult frica de păcat, decît de interesele sau preferințele pămîntești. Noi însă să mergem înainte cu Adevîrul în suflet, asemenea lui  Lot cînd sa lepădat de Sodoma și Gomora.
 Domnul Hristos spune clar: Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.(Mt.10,36). Aceștia ”  vor da pe voi spre asuprire şi  vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu.(Mt.10,9), ”dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.

C iertare multă pentru îndrăzneală!

Inițiator Mihail Condrea, filolog
11 comentarii:

 1. Fiind ortodox, mi-i rusine sa Va citesc ideile aruncate pe hirtie. A-ti incurcat lupta pentru ortodoxie cu o simpla cearta in piata, aveti doar niste cliseie ortodoxe si v-ati lipit de ele fara temei. V-ati concentrat in lupta impotriva problemelor acestui secol si ati uitat ca luptati cu fratii Dvs pe care ii umpleti de noroi. Amintiti-va Evanghelia care ne indeamna la dragoste si ietare si aratati.mi locuri in ea unde Hristos ia ponegrit pe pacatosi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunteți primul critic al acestui blog din ultimul jumătate de an de cînd lam deschis. Normal v-aș ignora, dar orișice critică te zidește, dacă o accepți cu smerenie/ Vă mulțumesc și vreau să spun că voi contina pe Iuda să-l fac cu noroi pentrucă pîngărește biserica. Cu unul ca acesta nu poți împărți dragostea. Doar o întrebare: sunteți pro-sodomotă, sau anti-sodomită. Rog pe scurt da sau nu.

   Ștergere
 2. credeti oare ca putetzi mai mult decit Dumnezeu? Poate.i mai lasati si lui loc de interventie? Sau credeti ca Dumnezeu nu le vede pe toate si a lasat totul in puterea Dvs?Nu vi se pare o raspundere prea mare?
  Poate ati uitat ca in smerenie vine harul, iar Dumnezeu este iubire. Oare unde in reprosurile Dvs sta iubirea? Ma tem ca la fundul marii. Dumnezeu sa va daruiasca intelepciune sa va discerneti faptele si ideile ca ies din limitele ORTODOXIEI

  RăspundețiȘtergere
 3. Știți că asprimea canoanelor tot din iubire pentru om sunt puse. Dacă vă referiți la o iubire pietistă de tip sectar, cînd oriunde se tace, căci eu îl am pe Hristos în inimă, atunci vă greșiți. Vă mulțumesc pentru observație.Dar țineți cont că blogul a fost zămislit anume pentru a contracara mizeria din interior, ca să nu miroase urît...

  RăspundețiȘtergere
 4. Sfintul Ioan Gura de Aur spune ca atunci cind dreptatea copleseste Dumnezeu se muta pe scaunul milei. N.am spus ca nu trebuie sa luptati, am spus doar ca lupta Dvs este lipsita de dragoste si Va asigur ca de la distanta se vede mai bine. Sunt absolventa a Facultatii de Teologie, va las pe Dvs sa concluzionati daca sunt pro sau contra. Am si eu lupta mea in mediul in care ma aflu, dar toate duc la esec pt ca luptam diferitsi in loc sa cistigam ceva sapam gropi pe care numai Dumnezeu stie cum vor mai fi astupate

  RăspundețiȘtergere
 5. Luptati, dar repet,asa cum am mai spus.o, luptati cu intelepciune, sa nu alungam dar sa adunam si fiecare dintre noi va vom fi alaturi de lupta Dvs. Da, aveti dreptate, puteti sa ignorati cuvintele mele, sunt un simplu ortodox care a trecut pe alaturea si a observat ceva, totul este facultativ. Dar urmarile, zidesc sau darima

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dacă sunteți un creștin patristic, cred că ve-ți accepta o discuție în patru ochi, după care puteți scrie ce vreți pe net de mine.Dar fără anonimat. Deocamdată psalmistul David spune: cu cel bun te îmblînzești, cu cel îndărătnic te îndărătnicești. Aici nu este vorba de nici un fel de dragoste.Cred că e cazul și cu părintele Siluan, cu care nu mă sfiesc să i-o spun în față că promovează sodomiții ca prieteni ai Bisericii, fără a avea mandatul Bisericii. Cu iertare! Aștept disponibilitatea d-tră. tel. meu:0692 96 208

   Ștergere
 6. Parinte Ghenadie Valuta - nu este in dreptul nimanui de a face judecata, caci judecata adevarata vine de la Domnul; dar eu ca simplu crestin imi este mila de Dvs. In ce hal ati ajuns Dvs ca preot? Oare asa preoti ne dorim noi ortodoxii? Oare nu va este rusine sa faceti Biserica Ortodoxa de rusine prin vocabularul cu care umpleti toate paginile din inetrnet? Mai vorbiti despre copii si viitorul lor? Rusine sa va fie de vocabularul Dvs!!! Ma intreb eu ca simplu om - ce ati facut Dvs in viata asta ca preot? In afara de faptul ca faceti atita galceava si murdariti paginile Internetului cu cuvinte care nici alcoolicii din strada nu le pronunta... Halal de asa preoti ca Dvs, care ne fac Biserica de rusine. Am urmarit si emisiunea la care ati participat Dvs cand se vorbea pe marginile materialelor din Ziarul de Garda despre vila IPS. Ati incercat a o face pe desteptul incercand de parca sa aparati interesul IPS. Dar IPS Vladimir nu are nevoie de aparatori ca Dvs, pentru ca si atunci ati demonstrat cat de prost sunteti educat. Si acum ma intreb - ultima intrebare. Oare ce ati facut Dvs in viata asta - caci ati avut curajul sa vorbiti despre Arhimandritul Siluan? Nu meritati sa stati nici macar la picioarele lui, caci el a muncit mult ca sa avem azi Cartea de Vizita a Moldovei - Complexul Monahal Curchi. Dar Dvs ce ati facut? Cred ca Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova ar trebui sa i-a o decizie cat mai urgenta in privinta Dvs - nu poate fi preot cel ce are un astfel de vocabular!!! Si aici Membrii Sinodului ar trebui sa se sensibilizeze - crestinii ortodoxi simpli - sau cel putin eu ca ortodox - imi este rusine cu preoti cu astfel de vocabular. Ierta-ta sa imi fie curajul de a va spune - dar prea ati luat-o razna!!! E timpul sa va opriti cel putin- daca nu stiti macar sa va pocaiti.

  RăspundețiȘtergere
 7. Mulțumesc de ponigreală. Mîntuitorul sau mucenicii mai mult au răbdat. Văd că apărați sodomia și lucrați din anonimat. Aș fi putut șterge comentariile dtră, dar vă las să vă descărcați și dacă ve-ți fi în stare de o discuție factologică, cu plăcere, nu cu emoții și anonimat... Totul trebuie argumentet. Țineți cont, oricît nu voi fi ocărît, nu vă voi răspunde la fel. Mulțumesc de sinceritate mult. Adevărul ne face liberi.

  RăspundețiȘtergere
 8. Va place sa va etalati prin sinceritatea necunoaterii ca agramat???
  ..."ponigreala" ati spus ceva de 7 ani de studii in Romania... haha .. eu din scoala medie stiu ca se scrie ponegreala...dara pe langa acestea mai aveti si o multime rasfrangeri in a va permite sa criticati pe oricine.... va rog sa faceti uz macar de gimnaziul pe care banuiesc ca la-ti sfarsit cu bine si sa fiti mai ingaduitori...pentru ca anume prin acest comportament al dmv nu sensibilizati pe nimeni...dovada sunt like-urile pe care le aveti pe facebook la distribuirile dmv....in rest cu totul sunt deacord... :)

  RăspundețiȘtergere
 9. V-am oferit un prilej de discuție sinceră și argumentată. Acest material e binecuvîntat de oameni de valoare pentru a fi plasat. Autor la propriu nu sunt eu. Dar totuși v-am solicitat să ieșiți din anonimat și să nu mai faceți comanda Părintelui Siluan. El singur poate să se articuleze. Sunt gata în față să-i spun, și dacă va mai batjocori Biserica lui Hristos, încălcînd învățătura Sf. Scripturi, sau a Sinodului BOM din 320-06-2013 și 03-09-2014, și în presă vor ieși preoți să-l corecteze, întrucît sminteala făcută de el e publică. Cu dtră nu are rost să polemizez. Oricum angajatul e angajat.

  RăspundețiȘtergere