miercuri, 14 ianuarie 2015

Să spargem tăcerea: Mitropolitul Vladimir despre tandemul diaconilor Curaev-Valuța, aflați pe lista sancțiunilor. Dreptate sau șantaj de intimidare? Pentru ce pedeapsă în loc de recompensă? Vezi mai jos cauzele banale!


   - În ultimul timp,  de cînd am început să ne luptăm  pentru  poziția și  atitudinea  Bisericii  față de  multiplele probleme cu care se confruntă creștinii,  în contextul integrării europene, dar și  necesitatea unei misiuni mai active de promovare a valorilor creștine,  aud tot mai des voci în sutană, care în loc de alternativele lor mai bune pentru îmbunătățirea  situației  din Biserică, cer insistent să mi să se închidă gura prin oprirea mea de la săvîrșirea celor sfinte.
Pentru aceasta am fost chemat și la judecata mitropolitană și peoții din protopopiate au fost ”puși pe urechi” să strîngă un teanc de iscălituri în acest sens. O epopee întreagă cu morile de vînt...
   - Deși am vrut să trec cu vederea aceste amenințări, întrucît ele mă fac mai puternic și mai  curat în fața lui Dumnezeu, totuși culmea, să fiu discutat chiar la adunarea episcopilor/protopopilor Mitropoliei Moldovei (vezi imaginea foto din 12.01.2015), nu o meritam. Sunt prea mic pentru o asemenea cinste. Și spune Mitropolitul:  ” iată la sinodul de la Moscova Patriarhul Chiril a spus de diaconul Curaev că-l va opri de la slujirea celor sfinte,  dacă nu încetează (lupta de demascare a geylor în sutană). Dar eu i-am spus că am și eu unul de aceasta...”
   - Sincer să fiu, nu-mi place să mă victimizez, dar i-am scris Mitropolitului Vladimir încă din iulie 2014 o scrisoare în care i-am cerut să mă sancționeze după merite, dacă sunt, fiindcă așa mă voi corecta și tot așa vom scoate mai repede la iveală lanțul devierilor grave  din cler,  care frînează  simțitor misiunea Bisericii și  continuă să rămînă  încă nesancționate. 
   - Dar să vedeți cum au reacționat cei cu musca pe căciulă !?! Ură, șoșote și bîrfe...
Știind că multe lucruri bune le-am făcut în comun acord cu binecuvîntarea Mitropolitului, iar această atitudine de amenințare este dirijată din afara cabinetului său, voi insista iarăși acuma vineri, 16 ianuarie, 2015,  la o întrevedere cu el, pentru a cere deja a cîta oară pe parcursul ultimului an, următoarele cereri elaborate de un grup de slujitori înduhovniciți:


  Iată motivele care îi tulbură:      Cerinţele interne:
  1.Înăsprirea disciplinei în rîndul slujitorilor, prin aplicarea sancţiunilor corespunzătoare  sfintelor  canoane. a) Cazul închiderii Bisericii de la Rîșcanovca, Chișinău; b) preoții  implicați în afaceri murdare, excrocherii, beții  sau a celor cu două căsătorii; etc.
  2.  Identificarea  problemelor cu care se confruntă azi  Biserica şi slujitorii şi elaborarea  unui set de strategii  şi  programe rezolvitoare pe termen scurt și lung (Ex. Sectele, etc).

    3. Uniformizarea  tipicului  Bisericesc şi respectarea canonică a programului liturgic în toate Bisericile din ţară, pentru a elimina devierile tipiconale.
  4.  Pe fundalul sărăciei și a creșterii cursului euro/dolar, cerem eliminarea presiunii financiare asupra parohiilor şi aplicarea unui algoritm impozitar de la caz, la caz, în funcţie de starea parohiei, numărul real de locuitori, membrii familiei preotului.
  5.   Reorganizarea comisiei pentru admiterea la hirotonie, prin introducerea unui examen fix  pentru toți candidații şi a unor membri  de valoare duhovnicească, nepărtinitori și nepătați.
   6.      Instituirea cursurilor de perfecţionare a preoţilor o dată la doi ani,  după modelul altor profesii, pentru iradicarea analfabetismului .
  7.      Elaborarea unui program misionar obligatoriu pentru toate protopopiatele şi parohiile, format din conferinţe, seminarii în şcoli, activităţi de caritate  şi  spriginirea obiectului „Religia”, inclusiv şi  cu materiale  didactice.  
   8.      Binecuvîntarea lunară/bilunară  obligatorie a adunărilor de protopopiat, pentru a spori activarea  în  circumscripție și  a  spovedaniei  preoților măcar în cele patru posturi de peste an.
   9.     Instituirea  unei  comisii  intersinodale, formată din preoţi, mireni, şi ONG-uri ortodoxe active, care ar consulta soborniceşte şedinţele sinodului  şi ar participa astfel mai activ la  problemele din viaţa Bisericii.  Acest drept este prevăzut și  în statutul BOM.
  10 . Crearea  unui  grup de purtători oficiali ai cuvîntului  Bisericii în raport cu cerinţele mass-media  şi  implicarea  ei  mai activă  în dezbaterile publice.
  11 . Restabilirea publicaţiei lunare „ Altarul Credinţei” şi  binecuvîntarea campaniei  de colectare treptată  prin Biserici şi societate, a fondurilor pentru un post TV ortodox.
  12 . Verificarea canonicităţii săvîrșirii cununiilor și a slujbelor de exorcizare practicate prin unele mănăstiri.
  13.  Îmbunătățirea calității învățămîntului teologic din Moldova prin: a) Identificarea unui sediu decent pentru singura Academie de Teologie din Moldova, într-o ambianță prielnică, care li-ar permite studenților să crească duhovnicește (măn.Căpriana, Curchi, etc); b) Sancționarea tentativelor de  corupere  a  examenilor; c) Reducerea sau scutirea de contract a elevilor cu performanțe  înalte. 
  14 . Înființarea unei cantine în incinta sediului Mitropoliei,  pentru a oferi măcar un prînz elementar preoților plătitori de impozite. De dorit fără de plată...
  15 . Respectarea statutului BOM și convocarea Adunării Generale a Bisericii o dată la 2-4 ani, cu scopul consultării creştinilor şi a elaborării soborniceşti a unor decizii corespunzătoare provocărilor, care ar întări  ortodoxia din RM.

Menționăm că la majoritatea din aceste cerințe, un grup de preoți și creștini au înaintat de mai multe ori Mitropolitului Vladimir și Sinodului BOM în 2013-2014, un plan pastoral-misionar de soluționare a acestor probleme, dar care nici astăzi nu  a  fost  măcar analizat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu