sâmbătă, 9 august 2014

Versuri profetice către Înalţii noştri Prelaţi. Treziţi-vă !!!

-Cînd nu-i voinţă solidară, intriga clocotește 
La cei ce nu vor să audă credinţa le slăbeşte
Prin contopirea infernală a binelor cu rele.
Apare haosul total, din zămisliri tenebre

Azi lumea cade în ispită,  vrea banul nu altarul,

Împărtășește sodomiţii  şi afurisește neamul,

Păcatul umblă prin mulţime, propagă anarhiea,

Purtînd cu prapore divine şi flamure păgîne,Ne schimbă steaua moștenită, feciorii lui Lilit

Pe cea cu șase colțuri, peceata lui David

Mulți văd, dar nu toți înțeleg concepția vrăjmașă

Natura noastră generoasă ne mai oferă șansa


Treziţivă Prelaţi blajini! Spălaţivă indiferenţa

În noi trăiesc simboluri vechi, credinţa neuitată

Un fir plăpînd ce ne uneşte, mulţimea zbuciumată

Uniţi poporul şi inspiraţi credinţa cu demnitatea dată.Ioan Friptu (fragmente)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu