marți, 12 august 2014

Acordul dintre Mitropolia Moldovei şi protestatari. Sinodul versus evacuarea. Mobilizare pe 3.08.2014.


      Закончились акции протеста перед зданием         Митрополии. Определена дата заседания Синода


S au încheiat protestele în faţa Mitropoliei Moldovei
- Группа верующих, которая протестовала более 2-х месяцев перед Митрополией Кишинева и Всея Молдовы объявила, что завершает акцию, потому что было удовлетворено основное требование: определена дата проведения заседания Синода. Оно состоится 3 сентября текущего года. В ходе пресс-конференции в IPN прихожане сказали, что соберутся у Митрополии Молдовы 3 сентября, чтобы выдвинуть требования перед руководством церкви.

Дьякон Геннадие Валуца попросил прощения у Митрополита Владимира за нетрадиционный метод обращения к Митрополии, уточнив, что заседание Синода было обещано еще зимой, но последовали 8 месяцев напрасных ожиданий. Геннадие Валуца сказал, что назначение даты заседания это только начало диалога и призывает верующих присоединиться к ним в этот день и помолиться за „просветление иерархов”.


Прихожане требуют, чтобы на заседании Синода было принято решение относительно ужесточения дисциплины в церкви, запрета любого вмешательства духовенства в политику, кроме того церковь должна принять четкую позицию относительно проекта европейской интеграции Республики Молдова. Прихожане требуют так же возобновить публикацию газеты „Altarul credinţei” (Алтарь веры), а Митрополит Владимир должен благословить сбор средств для запуска православного телевидения.Геннадие Валуца уверен, что иерархи православной церкви Молдовы услышат пожелания прихожан, и им больше не придется прибегать к акциям протеста. В то же время группа прихожан подчеркнула, что не исключает возвращения к протестам, если их требования не будут услышаны, а Митрополия Молдовы должна принять меры в ответ на нападки в адрес церкви и ее служителей.Верующие требуют так же, чтобы церковь уверенно противостояла законодательным поправкам, проводимых по настоянию европейских партнеров, потому что они покушаются на морально-нравственные ценности народа. Они настаивают на том, что Молдова поступала как другие христианские государства ЕС, которые не поддерживают все предложенные законодательные изменения.


Прихожане уверены, что только путем выполнения их пожеланий улучшится внутренний климат православной церкви, а остальные верующие сохранят высокую степень доверия в данное учреждение.


(Rom.) S-au încheiat protestele în faţa Mitropoliei Moldovei.
 A fost stabilită data şedinţei Sinodului.-Grupul de enoriaşi, care a protestat mai bine de 2 luni în faţa Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, anunţă că îşi încheie acţiunile, deoarece le-a fost satisfăcută cerinţadebază : stabilirea datei şedinţei Sinodului. Aceasta va avea loc pe 3 septembrie anulcurent.  Într-o conferinţă de presă la IPN enoriaşii au spus că se vor aduna totuşi la Mitropolia Moldovei pe 3 septembrie pentru a insista asupra cerinţelor care le au faţă de conducerea bisericii.
Părintele diacon Ghenadie Valuţa şi-a cerut scuze de la Mitropolitul Vladimir pentru metoda netradiţională de a solicita ceva de la Mitropolie, precizând că şedinţa Sinodului le-a fost promisă încă în iarnă, dar au urmat 8 luni de aşteptări zadarnice. Totodată, Ghenadie Valuţa a spus că fixarea datei şedinţei este doar începutul dialogului şi face apel către credincioşi să li se alăture în acea zi prin rugăciune pentru „a lumina inimile ierarhilor lor”.

Enoriaşii solicită ca la şedinţa Sinodului să se decidă asupra înăspririi disciplinei în biserică, să se interzică orice implicare a clerului în politică, biserica să ia o poziţie clară faţă de proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova. De asemenea, enoriaşii solicită să se reia publicarea ziarului „Altarul credinţei”, iar Mitropolitul Vladimir să binecuvânteze începerea adunării unor fonduri pentru a lansa o televiziune creştin-ortodoxă.

Ghenadie Valuţa şi-a exprimat speranţă că ierarhii bisericii ortodoxe din Moldova vor asculta de doleanţele enoriaşilor şi aceştia nu vor mai fi nevoiţi să recurgă la acţiuni de protest. Totodată, grupul de enoriaşi a subliniat că nu exclude să revină în faţa Mitropoliei dacă doleanţele lor nu vor fi ascultate, iar Mitropolia Moldovei nu va lua măsuri de răspuns la atacurile la adresa bisericii şi slujitorilor acesteia.

Enoriaşii mai cer ca biserica să se împotrivească vehement modificărilor legislative promovate la insistenţa partenerilor europeni, pe motiv că acestea atentează la valorile moral-creştine ale poporului. Aceştia insistă că Moldova trebuie să adopte comportamentul altor state creştine din UE care nu acceptă toate modificările legislative propuse.

Enoriaşii sunt siguri că numai prin îndeplinirea doleanţelor lor se va îmbunătăţi climatul din interiorul bisericii ortodoxe din Moldova, iar restul credincioşilor vor păstra gradul înalt de încredere pe care îl au în această instituţie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu