luni, 29 septembrie 2014

De ce creştinii cu frică de Dumnezeu nu doresc şi nu pot accepta integrarea în UE. Este aceasta un păcat ?

   
Intrarea în UE înseamnă ieșirea din Ortodoxie”, 
Părintele Iustin Pîrvu, Petru-Vodă, Romînia.

      - La începutul structurării sale, Uniunea Europeană era percepută ca un spațiu economic de liber schimb în Europa occidentală, scopul căreia era să aducă bunăstarea statelor integrate în ea. Inițial, prevederile Uniunii Europene țineau doar de sfera economică și politică a statelor integrate, însă ulterior, noua structură suprastatală a stabilit norme și standarte ce vizau și sfera socială, culturală, ba chiar și cea religioasă a statelor membre.

Din constituţia sau documentele oficiale ale Uniunii Europene, unde se stipulată concepția și sistemul de valori ale acesteia, se vădește clar tendinţa alarmantă de a exclude orişice obîrşie istorico-creştină, fără a menționa măcar ceva din sistemul de valori creștine,  preferîndu-le în schimb pe  cele necreştine sau păgîne.
Deşi pentru mulţi UE pare a fi atractivă, cu o bogată ifrastructură şi posibilităţi diverse, însă ca creştini, trebuie să ştim că actualmente în acest spaţiu se atestă o tendinţă îngrijorătoare şi un angajament sistematic al forţelor oculte, de excludere a poruncilor şi sfaturilor lui Dumnezeu din viaţa publică şi treptat din sufletul uman. 
Mai mult ca atît, în premieră istorică, păcatele condamnate de Sfînta Scriptură – cuvîntul lui Dumnezeu, devin legi şi norme sociale, care sub pretextul democraţiei şi a libărtăţii, constrîng şi marginalizează pînă la insuportabil libertatea majorităţilor tradiţionale, situaţie care deocamdată în mediul răsăritean, este diametral opusă.


Astăzi în general lumea se împarte în două tabere: o tabără – sînt oamenii care se străduie din răsputeri să salveze legile morale date de Dumnezeu pentru a fi fericit şi a doua tabără – cei care le încalcă, promovînd inversul,  ca: 1. propaganda homosexualităţii; 2. drepturilor LGBT; 3. pseudo-educaţia sexuală în şcoli; 4. politicile antifamiliale şi căsătoriile netradiţionale; 5. controlul electronic al libertăţii umane; 6.  eutanasia; 7. Avortul; 8. prostituţia legiferată; 9. sectarismul exportat intensiv; 10. clonarea; 11. justiţia juvenilă sub pretextului drepturilor copilului; 12. legi antitradiţionale, ca bunăoară problema Legeii Cultelor, a cărui menire e să îngenunchieze credinţa strămoşească; 13. propagarea consumerismului şi a plăcerilor voluptoase în presă, literatură, creaţii şi în felul de a fi; 14. propagarea filmelor cu tentă erotică şi agresivă, care spre regret au molipsit ulterior şi cinematografia răsăriteană; 15. înfierea copiilor de către cuplurile netradiţionale; 16. transformarea femeii într-o marfă de publicitate şi consum sexual; 17. legislaţia  antiextremistă şi altele care desfigurează ireversibil chipul biblic din fiinţa umană şi îi amputează orişice posibilitate de desăvîrşire duhovnicească. 

  Altfel spus, cele de mai sus sunt  curat  voia lui antihrist,  implimentată „legal” în lumea apuseană de astăzi. Despre aceste calamităţi ne spune APOSTOLUL Pavel  încă cu două mii de ani în urmă: În zilele din urma, vor veni vremuri grele;
 Ca vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginti, laudarosi, desfrînaţi, trufasi, hulitori, neascultatori de parinti, nemultumitori, fara cucernicie, lipsiti de dragoste, neinduplecati, clevetitori, neinfranati, cruzi, neiubitori de bine, trădatori.., iubitori de desfatari mai mult decat iubitori de Dumnezeu” ( 1 Tim. 3,1). 
    Desigur că noi nu vrem să spunem că răsăritenii sunt "sfinţi", iar apusenii "diavoli",  însă luînd în considerare aceste patimi strigătoare la cer, care sînt validate, ATENŢIE !!! - prin lege în UE, devin inadmisibile pentru Dumnezeu şi respectiv pentru noi, creştinii.  De aceea noi, sperăm să fim înţeleşi pentru ce nu putem accepta şi cu atît mai mult contribui la unificarea noastră cu această lume occidentală pro-păcat. Sfîntul Apostol Pavel spune: „De aceea iesiti din mijlocul lor si osebiti-va, zice Domnul, si de nimic necurat sa nu va atingeti si Eu va voi primi pe voi. (2CO 6:17)
   Ba din contra, noi trebuie să aspirăm la unitatea cu acea lume, care păzeşte legea lui  Dumnezau şi o împlineşte, inclusiv şi prin legislaţii pro-valori care interzic propaganda sodomiei şi apără valorile creştine, deoarece dacă pe pămînt nu vor mai fi asemenea oameni care să păzească şi să perpetiueze ordinea divină a lui Dumnezeu în lume, lumea va fi condamnată la autonimicire, ceea ce va însemna de fapt apocalipsă.

Iată de ce Sfinţii Părinţi  din secolul trecut, care şi-au desîvîrşit sufletele în acest spaţiu european, au ajunsă să spună despre europa următoarele: " 
Ce este Europa? Erezie. Este erezie. Mai întîi arhi-erezia papală, apoi erezia luterană, apoi cea calvină, apoi cea a sîmbătarilor, și tot așa, aproape fără sfîrșit. Șirul tuturor acestor erezii se încheie cu ateismul, adică cu europenii cei fără de Dumnezeu, lucru nemaiîntîlnit în istoria omenirii, niciodată, niciunde, nici ca număr, nici ca dezlănțuire.
Ce este Europa?... O, frații mei, oare nu vedeți toate acestea? Oare n-ați simțit întunericul și fărădelegile Europei anticreștine pe spinarea voastră? Vreți cu Europa sau cu Hristos?...
Europa modernă este sinonimă cu moartea sufletească. Nu vrea să știe de suflet şi nici de viața de după moarte; vreți cu Europa, tovarășa morții, sau cu Hristos, Împăratul vieții veșnice? (sursa: „Prin fereastra temniței”, Sfîntul Nicolae Velimirovici).

În acest context, menționăm că acest sistem de pseudo-valori ale suprastatului UE este de origine antihristică și poartă în sine elementele autodistrugerii, motiv pentru care inițiativele și recomandările sale sunt incompatibile cu învățătura mîntuitoare a Bisericii Ortodoxe. 
Iată de ce un creştin cu frică de Dumnezeu, nu poate accepta acest păgînism sau această aşazisă integrare europeană.
 Noi ştim bine că de două mii de ani suntem într-o europă creştină şi aşa vom rămîne. Amin !!!

     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu