sâmbătă, 30 aprilie 2016

XRISTOS A ÎNVIAT tuturor și fiecăruia în parte! Bucurii și binecuvîntări de la cel ce a putut birui moartea și a înviat a treia zi.

Hristos a înviat! Dragii creştini! Cu ocazia Praznicului praznicelor, a luminatei învieri a lui Hristos Mântuitorul, Vă salutăm din inimă cu bu­curie şi cu salutarea pascală: Hristos a înviat! 
Domnul Iisus Hristos a devenit părtaş al pătimirii şi morţii noastre, pentru ca noi să devenim părtaşi ai învierii şi vieţii lui veşnice. 
Veniţi, deci, să ne luminăm toţi cu această prăznuire, căci Dumnezeu cel fără de moarte nu pe Sine a venit să Se mântuiască, ci pe cei ce erau omorâţi şi nu pentru Sine a pă­ timit, ci pentru noi, luând asupra Lui sărăcia şi slăbiciunile noastre, ca să ne dăruiască nouă bogăţia Sa. Pătimirea Sa este nepătimirea noastră şi moartea Lui – nemurirea noastră. Lacrima Sa – bucuria noastră, şi îngroparea Lui – învierea noastră. Rana Lui – vindecarea noastră, chinuirea Lui – pacea noastră, neslăvirea lui – slava noastră. 

Iisus înviat ne-a adus pacea, pacea într-o lume adeseori complicată şi uneori scăpată de sub con­trol. Pacea Sa se află în Cuvântul Său atunci când citim: “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze” (Ioan 14, 27).
 Într-o lume în care violenţa şi moartea, exprimată în diferite forme şi modalităţi, îşi ex­tinde tot mai mult dominaţia, credem cu tărie că mesajul veşnic al învierii, adică biruinţa vieţii asupra violenţei şi a morţii, trebuie anunţat cu urgenţă şi subliniere de­osebită. Numai prin ascultare deplină a vieţii centrate pe Hristos putem depă­ şi cul­tura morţii. Sărbătorind biruinţa şi bucuria vieţii învite, putem contesta forţele cul­turii morţii. Cu acest prilej, dragii mei, vă transmit cele mai sincere salutări de sărbătoare, dorindu-vă o inimă iubitoare cu braţe cît mai des întinse la fapte bune. 

Prot. Ioan Valuţa, parohul Bisericii din Anenii Noi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu