sâmbătă, 15 august 2015

SUSȚINEȚI adresarea către Mitropolitul VLADIMIR și către membrii Sinodului BOM. Soarta țării e în mîna Bisericii! Nu tăceți cît nu e tîrziu...Distribuiți mai departe.


      Vlădica Vladimir! Stimați membri a Sinodului BOM!
Iată că a trecut deja un an de zile de la ultima ședință a sinodului și aproape doi ani de la prima discuție asupra multor probleme ce ne frămîntă în ultimul timp sufletele. Propunerile și SOLUȚIILE noastre stau demult prăfuite pe mesele dtră, însă Scriptura ne spune:Cereți (neîncetat) și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide; ”(MT 7:7). Altfel spus, să cerem în continuu  și să nu tăcem! Altă ieșire nu avem...


Iertați-ne deranjul, dar tot ce se petrece azi în societate, este o oglindire a ceea ce se petrece în Biserică, în cler și respectiv între creștini... Vindecarea și viitorul ei (societății) depinde întîi de toate de Biserică și de misiunea ei socială, ceea ce ne și spune Mîntuitorul:  Doctore, vindecă-te pe tine insuți!;(Lc.4,23) Altfel spus, foarte mult depinde de dtră, sfințiți ierarhi...
Nu înțelegem de ce unii din d-tră nu ne auziți? De ce lucrurile se mișcă cu viteza melcului, odată ce apostazia în societate se mișcă cu viteza sunetului? De ce în loc de milă și înțelegere, primim respingere și pedepse? La cine atunci să ne ducem? Doar Scriptura ne spune: Păstorul cel bun, sufletul său și-l pune pentru oi.” (IN 10:11).
În propunerile noastre elaborate de mai mulți preoți și creștini cu frică de Dumnezeu încă din 12 decembrie 2013, noi cerem ca azi Biserica urgent să-și redescopere potențialul său misionar-pastoral, liturgico-duhovnicesc, moral-disciplinar și filantropic, ca să putem supraviețui ca popor ortodox în fața integrării noastre europene în lumea catolico-protestantă, unde familia și valorile creștine sunt deja uitate, iar homosexualitatea, prostituția, sectarizmul și consumerizmul au pus stăpînire definitivă pe majoritatea oamenilor.
Dar cea mai gravă situație de la noi este legată de familie și supravețuirea ei, lucru care îi revine întîi de toate Bisericii. De aceea Biserica din Moldova urgent trebuie să ia o poziție fermă și să intervină cu un plan de sprigin în problema demografică, migrațională, avorturilor, megafurturilor, amoralităților, etc.
Acum toate aceste probleme le așteptăm cu nerăbdare să fie analizate la ședința următoare a sinodului .


În acest sens solicităm răspunsul la două întrebări: 1. E posibil cît mai urgent de convocat ședința sinodului? 2.Puteți să ne asigurați de faptul că cererile noastre (vezi pe partea verso) vor fi auzite și analizate la sinod?

Așteptăm un răspuns în decursul unei săptămîni. În caz contrar, vom fi nevoiți să apelăm la spriginul poporului...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu