marți, 23 decembrie 2014

Propuneri de salvare a ORTODOXIEI din Republica Moldova. Cerințele înaintate Mitropolitului Vladimir din partea mai multor creștini. Solicităm opinia și susținerea dtră.


   Cerinţe interne:
 1.Înăsprirea disciplinei în rîndul slujitorilor, prin aplicarea sancţiunilor corespunzătoare  sfintelor  canoane. a) Cazul închiderii Bisericii de la Rîșcanovca, Chișinău; b) preoții  implicați în afaceri murdare, excrocherii, beții  sau a celor cu două căsătorii; etc.
  2.  Identificarea  problemelor cu care se confruntă azi  Biserica şi slujitorii şi elaborarea  unui set de strategii  şi  programe rezolvitoare pe termen scurt și lung (Ex. Sectele, etc).

3. Uniformizarea  tipicului  Bisericesc şi respectarea canonică a programului liturgic în toate Bisericile din ţară, pentru a elimina devierile tipiconale.
4.  Pe fundalul sărăciei și a creșterii cursului euro/dolar, cerem eliminarea presiunii financiare asupra parohiilor şi aplicarea unui algoritm impozitar de la caz, la caz, în funcţie de starea parohiei, numărul real de locuitori, membrii familiei preotului.
5.      Instituirea cursurilor de perfecţionare a preoţilor o dată la doi ani,  după modelul altor profesii, pentru iradicarea analfabetismului .
6.      Elaborarea unui program misionar obligatoriu pentru toate protopopiatele şi parohiile, format din conferinţe, seminarii în şcoli, activităţi de caritate  şi  spriginirea obiectului „Religia”, inclusiv şi  cu materiale  didactice.
7.      Binecuvîntarea lunară/bilunară  obligatorie a adunărilor de protopopiat, pentru a spori activarea  în  circumscripție și  a  spovedaniei  preoților măcar în cele patru posturi de peste an.
8.     Instituirea  unei  comisii  intersinodale, formată din preoţi, mireni, şi ONG-uri ortodoxe active, care ar consulta soborniceşte şedinţele sinodului  şi ar participa astfel mai activ la  problemele din viaţa Bisericii.  Acest drept este prevăzut și  în statutul BOM.
9 . Crearea  unui  grup de purtători oficiali ai cuvîntului  Bisericii în raport cu cerinţele mass-media  şi  implicarea  ei  mai activă  în dezbaterile publice.
10 . Restabilirea publicaţiei lunare „ Altarul Credinţei” şi  binecuvîntarea campaniei  de colectare treptată  prin Biserici şi societate, a fondurilor pentru un post TV ortodox.
11 . Verificarea canonicităţii săvîrșirii cununiilor și a slujbelor de exorcizare practicate prin unele mănăstiri.
12.  Îmbunătățirea calității învățămîntului teologic din Moldova prin: a) Identificarea unui sediu decent pentru singura Academie de Teologie din Moldova, într-o ambianță prielnică, care li-ar permite studenților să crească duhovnicește (măn.Căpriana, Curchi, etc); b) Sancționarea tentativelor de  corupere  a  examenilor; c) Reducerea sau scutirea de contract a elevilor cu performanțe  înalte. 
13 . Înființarea unei cantine în incinta sediului Mitropoliei,  pentru a oferi măcar un prînz elementar preoților vizitatori, sau creștinilor nevoiași.
14 . Respectarea statutului BOM și convocarea Adunării Generale a Bisericii o dată la 2-4 ani, cu scopul consultării creştinilor şi a elaborării soborniceşti a unor decizii corespunzătoare provocărilor, care ar întări  ortodoxia din RM.

Menționăm că la majoritatea din aceste cerințe, un grup de preoți și creștini au înaintat de mai multe ori Mitropolitului Vladimir și Sinodului BOM în 2013-2014, un plan pastoral-misionar de soluționare a acestor probleme, dar care nici astăzi nu  a  fost  măcar analizat.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu