sâmbătă, 7 februarie 2015

De ce BISERICA în persoana MITROPOLIEI MOLDOVEI, tace? Problemele societății - consecința problemelor din BISERICĂ ?! Soluționarea lor depinde de BISERICĂ !!! Regret și dezamăgire, dar nu oprire.


”Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; 
bateţi şi vi se va deschide.(Lc.11.9)”

   Iată că s-a împlinit un an de zile de cînd un grup de preoți și creștini, îngrijorați profund de agravarea vieții moral-sociale din țară, au mers la Mitropolitul Vladimir și i-au înaintat un set de propuneri vitale,  care merită a fi luate, prelucrate și implimentate cît mai urgent în plan  intern/extern Bisericesc, pentru a relansa efectele acestei agravări.

Aceste cerințe (vezi-le mai jos) au fost reiterate în decursul anului de nenumărate ori.
   Din mila Domnului, în special după cele două luni de protest continuu în fața porților Mitropoliei Moldovei,  pe 3 septembrie 2014, sinodul  BOM a satisfăcut în mare măsură doar partea externă a cererilor.(vezi arhiva blogului)
   Însă cele interne, care cuprind baza cauzală a problemelor și de fapt constituie miezul procesului de reabilitare internă, deși au fost atinse în parte și superficial la ședința din 2 octombrie, nici astăzi nu au fost analizate sau implimentate la modul serios. Se observă cum niște obligațiuni elementare ce țin de conștiința jurămîntului  pastoral al fiecărui slujitor, în loc să fie cu ambele mîini și piciare susținute, spre slava sfintei noastre Biserici, în acest context de prigoană VESTICĂ,  sunt intenționat tărăgănate, deși Mitropolitul, ca un creștin-ortodox,  de mai multe ori a promis implimentarea lor treptată. 
 De altă parte,  nici cei mai revoluționari sau critici slujitori ai BOM, cu mici excepții, care iubesc foarte repede să facă observații gălăgioase altora, nu se prea avîntă măcar într-u susținerea lor, sau să propună  niște alternative mai rezonabile, temîndu-se sau eschivîndu-se probabil pentru a nu fi luați la ochi. Dar și aceasta la fel este o problemă seriasă pentru Biserică, întrucît același mitropolit văzînd presiunea doar a unora și acelorași solicitanți, mare treabă nu va făcea.  Altfel spus, clerul nostru, probabil fără să conștientizeze, devine frîna principală a Bisericii și înaintemergătorii lui antihrist. Știut este că dacă  pedagogul-preotul este slab, atunci de ce fel de elevi-creștini buni noi putem vorbi, ne mai vorbind de o societate moral-sănătoasă? Iată de ce am spus în titlu că haosul din țară este de fapt  o oglindă a dezastrului din Biserica și respectiv din sufletele noastre.
  Dar ce să facem? După cum spune citatul de mai sus, să cerem mai departe, chiar și cu riscul de a fi marginalizați, amenințați sau acuzați de tulburare în Biserică. Dar cît să mai așteptăm? Biserica nu este o proprietate a cuiva care  face ce vrea din ea, după propriile pofte și patimi, ci sîntem noi însăși... Atunci de ce să stăm ca niște nesimțiți  cînd cineva ne-o batjocorește și ne împiedică calea mîntuirii ??? Aici este  nevoie de o luptă moral-duhovnicească, iar de felul cum ne vom lupta, va decide Dumnezeu dacă va mai fi, sau nu, ziua de mîne pentru copii noștri.
 Reeșind din cele de mai sus, rugăm și chiar implorăm slujitorii și creștinii Bisericii Ortodoxe din Moldova, să ne sprigine printr-o vizită personală la Mitropolit, sau cel puțin printr-un mesaj la subsol sau pe facebook, de care ne vom folosi la moment. În caz contrar,  orișice acțiuni de autoapărare, să nu le creadă cineva că vor fi niște acțiuni de provocare... 
Cu respect,  Diac. Ghenadie Valuța Cerinţele creştinilor către membrii sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 03.09.2014 (vezi mai jos-se merită)


- Înalt Preasfinţite Stăpîne Vladimir, Înalt Preasfinţiţi şi Preasfinţiţi ierarhi !!! Anticipat ţinem să vă mulţumim pentru că aţi binevoit  să vă plecaţi urechile şi să ne auziţi îngrijorările noastre...   Neîncetat  ne cerem iertare pentru  unele incomodităţi  sau situaţii neplăcute care au apărut  în răstimpul  celor două luni de protest continuu în faţa Mitropoliei Moldovei, nădăjduind că dolianţele noastre vor fi aprobate de d-tră spre slava sfintei noastre Biserici, iar situaţiile de acest gen nu se vor mai repeta.

Vă rugăm să  nu  fiţi indiferenţi faţă de durerea noastră  comună! Este un moment crucial şi chiar istoric cînd putem  contribui real la  îmbunătăţirea situaţiei din Biserică. Dincolo de pesimismul sau radicalismul unora, doar nespriginirea d-tră poate fi principala vină în nereuşita noastră.


    Iată solicitările rergiversate:  Cerinţele interne:

  1.Înăsprirea disciplinei în rîndul slujitorilor, prin aplicarea sancţiunilor corespunzătoare  sfintelor  canoane. a) Cazul închiderii Bisericii de la Rîșcanovca, Chișinău; b) preoții  implicați în afaceri murdare, excrocherii, beții  sau a celor cu două căsătorii; etc.
  2.  Identificarea  problemelor cu care se confruntă azi  Biserica şi slujitorii şi elaborarea  unui set de strategii  şi  programe rezolvitoare pe termen scurt și lung (Ex. Sectele, etc).

    3. Uniformizarea  tipicului  Bisericesc şi respectarea canonică a programului liturgic în toate Bisericile din ţară, pentru a elimina devierile tipiconale.
  4.  Pe fundalul sărăciei și a creșterii cursului euro/dolar, cerem eliminarea presiunii financiare asupra parohiilor şi aplicarea unui algoritm impozitar de la caz, la caz, în funcţie de starea parohiei, numărul real de locuitori, membrii familiei preotului.
  5.   Reorganizarea comisiei pentru admiterea la hirotonie, prin introducerea unui examen fix  pentru toți candidații şi a unor membri  de valoare duhovnicească, nepărtinitori și nepătați.
   6.      Instituirea cursurilor de perfecţionare a preoţilor o dată la doi ani,  după modelul altor profesii, pentru iradicarea analfabetismului .
  7.      Elaborarea unui program misionar obligatoriu pentru toate protopopiatele şi parohiile, format din conferinţe, seminarii în şcoli, activităţi de caritate  şi  spriginirea obiectului „Religia”, inclusiv şi  cu materiale  didactice.  
   8.      Binecuvîntarea lunară/bilunară  obligatorie a adunărilor de protopopiat, pentru a spori activarea  în  circumscripție și  a  spovedaniei  preoților măcar în cele patru posturi de peste an.
   9.     Instituirea  unei  comisii  intersinodale, formată din preoţi, mireni, şi ONG-uri ortodoxe active, care ar consulta soborniceşte şedinţele sinodului  şi ar participa astfel mai activ la  problemele din viaţa Bisericii.  Acest drept este prevăzut și  în statutul BOM.
  10 . Crearea  unui  grup de purtători oficiali ai cuvîntului  Bisericii în raport cu cerinţele mass-media  şi  implicarea  ei  mai activă  în dezbaterile publice.
  11 . Restabilirea publicaţiei lunare „ Altarul Credinţei” şi  binecuvîntarea campaniei  de colectare treptată  prin Biserici şi societate, a fondurilor pentru un post TV ortodox.
  12 . Verificarea canonicităţii săvîrșirii cununiilor și a slujbelor de exorcizare practicate prin unele mănăstiri.
  13.  Îmbunătățirea calității învățămîntului teologic din Moldova prin: a) Identificarea unui sediu decent pentru singura Academie de Teologie din Moldova, într-o ambianță prielnică, care li-ar permite studenților să crească duhovnicește (măn.Căpriana, Curchi, etc); b) Sancționarea tentativelor de  corupere  a  examenilor; c) Reducerea sau scutirea de contract a elevilor cu performanțe  înalte. 
  14 . Înființarea unei cantine în incinta sediului Mitropoliei,  pentru a oferi măcar un prînz elementar preoților plătitori de impozite. De dorit fără de plată...
  15 . Respectarea statutului BOM și convocarea Adunării Generale a Bisericii o dată la 2-4 ani, cu scopul consultării creştinilor şi a elaborării soborniceşti a unor decizii corespunzătoare provocărilor, care ar întări  ortodoxia din RM.

Menționăm că la majoritatea din aceste cerințe, un grup de preoți și creștini au înaintat de mai multe ori Mitropolitului Vladimir și Sinodului BOM în 2013-2014, un plan pastoral-misionar de soluționare a acestor probleme, dar care nici astăzi nu  a  fost  măcar analizat.Autori:  Păr. Ioan Grigoraș, R-ul Drochia, st. Cotova; Păr. Serghei Novac, sR-ul Nisporeni, st. Vărzărești; Păr. Veceslav Moraru, R-ul Telenești, st. Negureni; Diac. Ghenadie Valuța, R-ul Anenii Noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu