luni, 20 iulie 2015

O conferință importantă la DROCHIA pe tema Botezului. Prilej de noi cunoștințe și experiențe. Activitatea misionar-pastorală a protopopiatului.

  Pe 20.07.2015, am fost invitat în calitate de prezentator la conferința teologică pe tema BOTEZULUI și semnificația lui.
   Alături și de alți vorbitori am încercat să aprofundăm teologic, pedagogic și psihologic întregul spectru tematic, începînd de la nașterea pruncului, punerea corectă a numelui, femeia și Biserica în perioada de curățire, rolul și responsabilitatea față de exorcizme, nănășia, botezul scufundării, ”cincizecimea” mirungerii, etc.
    Mulțumind preoților în frunte cu părintele Protopop Pavel Vuluța, o tematică aparent cunoscută, a devenit pentru preoți și creștini un bugaj de informații noi și o reacualizate a celor uitate. Cu convingerea că asemenea conferințe și activități însuflețesc sufletul comunității, protopopiatul a elaborat un program pastoral-misionar care include diverse forme de lucru cu oamenii, inclusiv și asemenea conferințe.
Diac. Ghenadie Valuța.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu